JOB OPPORTUNITIES

Job Opportunities

General Manager

An Overberg based Christian Camping Ministry is looking for a full-time, live-on-site, General Manager.
Wortelgat is situated on the banks of the Kleinrivier Lagoon, nestled privately amongst natural fynbos and ancient Milkwood trees and caters for school, church and Christian organisations camping/retreats by providing accommodation, outdoor activities and programming.

The General Manager needs to provide inspirational Christian leadership to the staff and campers at Wortelgat and to manage the people and processes necessary to ensure its sustainability.

Appointment requirements
The purpose of this position is to manage all aspects of Christian camping ministry at Wortelgat which includes:
• Overseeing business operations
• Creating and managing budgets
• Hiring staff
• Evaluating performance and productivity
• Analysing accounting and financial data
• Marketing the ministry
• Growing the ministry in line with our vision

Character requirements:
The successful candidate must be a mature Christian experienced in leading a team. Must have good written and verbal communication skills. Must be computer literate. Must have marketing and administrating experience. Must be willing to live in a
community and love outdoor activities and nature. Must be able to communicate well in Afrikaans and English. Must have a driver license while police clearance at centres like these is a legal requirement.

Working Hours
This ministry requires the incumbent to live on the property and to work a minimum of 40 flexi hours per week in order to achieve the objectives of the Trust. Because of the nature of the job, the camp director will need to be involved or on call on most
weekends during the peak camping season.

Applications close on the 30 September 2020.

Algemene Bestuurder benodig

’n Christelike kampeerterrein / konferensiesentrum in die Overberg is op soek na ‘n voltydse bestuurder.

Wortelgat is geleë aan die oewer van die Kleinrivier-strandmeer tussen natuurlike fynbos en eeu-oue melkhoutbome. Dit bied kamp-, konferensie- en retraite geriewe vir skool-, kerk- en Christelike organisasies. Daar is vier terreine, een vir kamp en drie met akkommodasie, saal en kookgeriewe. Die terein leen hom tot buitelugaktiwiteite op die water, by die see, in die
veld en op die berg. Hulp met program-aanbieding is beskikbaar.

Van die bestuurder word geestelike en algemene leierskap verwag. Hy/sy is verantwoordelik om die bediening se personeel te bestuur, om die groepe wat die terrein gebruik te verwelkom en om wat nodig is te doen om die volhoubaarheid van die bediening te verseker.

Die doel van hierdie pos is om alle aspekte van die bediening by Wortelgat te bestuur. Dit sluit die volgende in:
• Toesig oor sakebedrywighede
• Die opstel en bestuur van begrotings
• Aanstel van personeel
• Evaluering van prestasie en produktiwiteit
• Analisering van rekeningkundige en finansiële data
• Bemarking van die bediening
• Die uitbou van die bediening in ooreenstemming met ons visie

Vereistes:
Die suksesvolle kandidaat moet ‘n volwasse Christen wees wat ervare is om ‘n span te lei. Moet oor goeie skriftelike en mondelinge kommunikasievaardighede beskik. Moet rekenaarvaardig wees. Moet bemarkings- en administrasie-ervaring hê. Moet bereid wees om op die terrein te bly en die gemeenskap daar te lei. Moet hou van  buitelugaktiwiteite en die natuur. Moet goed in Afrikaans en Engels kan kommunikeer. Moet ‘n bestuurderslisensie hê,
terwyl polisieklaring by sentrums soos hierdie ‘n wettige vereiste is.

Werksure:
Hierdie bediening vereis van die posbekleër om op die eiendom te woon en ‘n minimum van
40 per week te werk om die doelwitte van die Trust te bereik. Vanweë die aard van die werk,
sal die bestuurder die meeste naweke tydens seisoentye betrokke moet wees of net beskikbaar
moet wees.

Aansoeke sluit op 30 September 2020.

Office & Hospitality Manager

An Overberg based Christian Camping Ministry is looking for a full-time, Office & Hospitality Manager.

Wortelgat is situated on the banks of the Kleinrivier Lagoon in Standford, nestled privately amongst natural fynbos and ancient Milkwood trees and caters for school, church and Christian organisations’ camping/retreats by providing accommodation,
catering, outdoor activities and programming.

The Office & Hospitality Manager will serve a two-fold role at Wortelgat. The successful candidate will be responsible for office administration and co-ordinating and managing hospitality on campus. This would include overseeing office, catering and cleaning staff and will report to the General Manager with regard to these.

A minimum of matric with 5 years experience in this field as well as a code 8 drivers licence.

Duties & Job Functions
• Assist with all administrative processes and back-office functions as required.
          o Answering telephones & emails
          o Booking of camps
          o Processing invoices
          o Filing
          o Banking
• Maintain relevant records as required by management.
• Manages catering and cleaning of campsites and cottages.
• Plans and monitors schedules of catering and cleaning staff.
• Management of catering and cleaning staff.
• Planning and development of menus including ordering and maintaining of stock records.
• Manages goals and objectives for the catering unit.
• Managing catering budget.
• Setting up and maintaining inventory lists for campsites and cottages.
• Weekend duties – include opening of campsites, welcoming and orientation of guests.

Applications close on the 30 September 2020.

Kantoor- en gasvryheidsbestuurder benodig

’n Christelike kampeerterrein / konferensiesentrum in die Overberg is op soek na ‘n Kantoor Gasvryheidsbestuurder.
Wortelgat is geleë aan die oewer van die Kleinrivier-strandmeer tussen natuurlike fynbos en eeu-oue melkhoutbome. Dit bied kamp-, konferensie- en retraite geriewe vir skool-, kerk- en Christelike organisasies asook spyseniering, buitelugaktiwiteite en programme.

Die kantoor- en gasvryheidsbestuurder het ‘n tweeledige rol op ortelgat. Die persoon is verantwoordelik vir die kantooradministrasie en die koördinering en die bestuur van die gasvryheidsbediening. Dit beteken onder meer toesig hou oor die kantoor-administrasie, spyseniering en skoonmaakpersoneel. Daar word aan die bestuurder gerapporteer.

Matriek met vyf jaar ervaring in hierdie veld sowel as ‘n kode 8-bestuurder lisensie.

Basiese pligte:
• Help met administratiewe prosesse en kantoor administrasie, telefoon en e-pos
• Hanteer besprekings, fakture, lêers en bankdienste en hou alle rekords op datum
• Bestuur spyseniering en skoonmaak van kamp- en konferensiegeriewe asook kothuise
• Beplan en bestuur skedules van spysenierings- en koonmaakpersoneel
• Opstel van spyskaarte, hanteer bestelling, bestuur voorraad en doen begrotings
• Batebestuur – inventarislyste vir kamp/konferensiegeriewe, kantoor en kothuise
• Naweekpligte – Oopsluit waar nodig, verwelkoming en oriëntering van gaste

Aansoeke sluit op 30 September 2020.